Tuesday, October 03, 2006

Homeric English

Σας παρουσιάζω (αλλά με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα) μία εργασία βασισμένη σε μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου, με τίτλο "Ελληνική Γλώσσα - τροφός όλων των γλωσσών". Η κυρία Γονέου αναφέρει:

«Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού. Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι 'εξόδευσαν', για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την 'βαπτίσουν' με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη».

Τα παραδείγματα, πάντως, είναι άκρως ενδιαφέροντα:

AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ = μετά. Ο Όμηρος λέει: ''θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ''.

AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!

BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα 'τραπέζια' (πάγκους) της αγοράς.

BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.

BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.

BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.

BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.

CARE = από το καρέζω.

COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.

DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα 'δία'. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.

DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ

DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!

DOUBLE = από το διπλούς - διπλός.

EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι = εξέχω, προέχω.

EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε

EYES = από το φάεα = μάτια.

FATHER = από το πάτερ (πατήρ).

FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.

FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F) ραπίζω = κτυπώ (F = δίγαμμα).

GLAMOUR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramo ur - glamour , πήρε την σημερινή έννοια.

HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.

HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό 'ς' προφέρεται ως 'ρ'. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).

I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.

ILLUSION = από το λίζει = παίζει.

ΙS = από το είς.

KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).

KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με (...είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).

LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης - πατέρας του Οδυσσέα).

LOVE = λατινικό: love από το 'λάFω'. Το δίγαμμα (F) γίνεται 'αυ' και 'λάF ω' σημαίνει ''θέλω πολύ''.

MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.

MATRIX = από το μήτρα.

MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός = υγρός.

MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.

MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.

ME = από το με.

MEDICINE = λατινικά: medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.

MENACE = από το μήνις.

MENTOR = από το μέντωρ.

MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων) - «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.Σικελ.Ε'84,2).

MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το... menu!

MODEL = από το μήδος = σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda).

MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.

MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της (monetae).

MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.

MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!

MOW = από το αμάω = θερίζω.

NIGHT = από το νύχτα.

NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο (''νέ τρώει, νέ πίνει''), (νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου)

PAUSE = από το παύση.

RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.

RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.

RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.

SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία (') προφέρεται ως σ = σερπετό.

SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.

SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).

SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.

SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω (σπονδή).

TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.

TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.

YES = από το γέ = βεβαίως.

WATER = από το ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ

Πηγή: http://durabond.ca/gdouridas/glossa2.html

20 Comments:

Blogger Alexandra said...

ακόμα μια φορά περήφανη!

Tuesday, October 03, 2006 1:52:00 pm  
Blogger Serenity said...

Μου θύμισες τα αρχαία που έκανα στο παν/μιο...

Tuesday, October 03, 2006 1:53:00 pm  
Blogger sofi-k said...

Είμαι λάτρης των αρχαίων ελληνικών, βλέπεις τριτοδεσμίτισσα!

Πολύ καλή δουλειά!

Tuesday, October 03, 2006 3:43:00 pm  
Blogger evelina_z13 said...

Interesting!;)

Tuesday, October 03, 2006 5:37:00 pm  
Anonymous Anonymous said...

Jason, μου θύμισες τον μισητό-φαρμακερό-συχαμερό καθηγητή αγγλικών (ειναι μεγάλη ιστορία και θέλει ανάλογο πόστ) που μας έλεγε από το πρωί ώς το βράδυ..."Τουβλούκια μου (!!!) πρέπει να είστε περίφανα γιατί από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλες οι γλώσσες που υπάρχουν..οι αρχαίοι πρόγονοί μας, τους δίδαξαν όλους αυτούς..γιατί αυτοί ήταν τσιμεντόληθοι ...σαν εσάς!!!"
Μπορεί ως καθηγητής να ήταν μάπας, αλλά τουλάχιστον σε αυτό είχε δίκιο!!!!

Tuesday, October 03, 2006 7:17:00 pm  
Blogger hominid said...

Μάλιστα. Από μια ματιά που έριξα, τύφλα να' χει η Τζιροπούλου-Ευσταθίου. :-)

Tuesday, October 03, 2006 8:08:00 pm  
Blogger annamaria said...

Δώσαμε τα φώτα !!

Tuesday, October 03, 2006 10:56:00 pm  
Blogger Debby said...

Πολύ ενδιαφέρον...
Κάπως έτσι θα έπρεπε να μας μαθαίνουν αρχαία , με συσχετισμούς με την τωρινή γλώσσα (είτε ελληνική είτε ξένη)έτσι ώστε να μπορεί να μας μείνει και κάτι. ..

Wednesday, October 04, 2006 8:44:00 am  
Blogger Hlias said...

Εντυπωσιακο!!!Μελίμηλον = κυδώνι!! ...δεν θα το φανταζομουν ποτε!!


καλημερες!

Wednesday, October 04, 2006 9:17:00 am  
Blogger Hlias said...

Το ολο post εντυπωσιακο ε!...οχι μονο το μελιμηλον!

Wednesday, October 04, 2006 9:18:00 am  
Blogger hominid said...

Πιο εντυπωσιακή είναι η ευκολία με την οποία τόσοι πολλοί τσιμπάνε σε κάτι τέτοια. Ένας στοιχειώδης έλεγχος των "ετυμολογήσεων" της κ. Γονέου θα σας κούραζε πολύ, παιδιά;

http://www.etymonline.com/

Wednesday, October 04, 2006 11:12:00 am  
Blogger Jason said...

Κοίταξε να δεις, κι εμένα πολλά μου φαίνονται πολύ τραβηγμένα, γι' αυτό και είπα εξαρχής ότι την παρουσιάζω με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα.

Πάντως, το ετυμολογικό σου λεξικό όντως δίνει βάση σε κάποια απ' αυτά (πχ. αμέσως-αμέσως, μιας και ξεκίνησα να τα τσεκάρω ανάποδα, στο 'water' αναφέρει τη ρίζα '*uder-' και το ελληνικό 'hydor', ανάμεσα και στις αντίστοιχες λέξεις άλλων διαλέκτων, βέβαια), ενώ δεν επαρκεί για να απορρίψει άλλα (πχ. στο 'turbo' αναφέρει ότι η αρχική έννοια ήταν 'spinning top', κάτι που ίσως παραπέμπει στην 'κυκλική ταραχώδη κίνηση' που αναφέρει η κυρία Γονέου).
Τώρα, μερικά άλλα είναι όντως πολύ περίεργα (πχ. το 'space' μου φαίνεται λίγο ξεκάρφωτο, και όχι μόνο αυτό).

Αλλά νομίζω πως είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το αν είναι σωστή η εργασία ή όχι, γι' αυτό και της έκανα ένα post.

Wednesday, October 04, 2006 11:36:00 am  
Blogger valentin said...

Για το water π.χ. το λεξικό δε δίνει κάποια βάση στην ετυμολογία της Γονέου, αφού το ανάγει στον ινδοευρωπαϊκό τύπο *uder- και όχι σε κάποιο δάνειο από την ελληνική. Αυτό ισχύει και σε πολλές άλλες λέξεις, όπως π.χ. στο mother.

Γενικά στην ετυμολογία είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί κανείς από επιφανειακές ομοιότητες.

Τα αγγλικά πράγματι δανείστηκαν πολλές λέξεις από τα λατινικά και τα ελληνικά αλλά αυτό δε σημαίνει ότι "Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών"

Wednesday, October 04, 2006 12:02:00 pm  
Blogger Jason said...

Το λογικό είναι να θεωρήσει κανείς πως τόσο η ελληνική (ομηρική) γλώσσα, όσο και οι διάφορες άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, όταν παρουσιάζουν ομοιότητες μεταξύ τους, αυτό οφείλεται στις κοινές ινδοευρωπαϊκές ρίζες που έχουν όλοι αυτοί οι λαοί, πολύ πριν αρχίσουν δηλαδή τα διάφορα φύλα να μετακινούνται σε όλες τις γωνιές της ηπείρου.
Ίσως η λέξη turbo να μην εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία, αλλά σίγουρα μία από τις πρώτες λέξεις που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος θα ήταν η λέξη για το νερό. Πολύ φυσιολογικό, λοιπόν, να θεωρήσουμε πως η κοινή ρίζα των ομηρικών αλλά και των ξένων λέξεων οδηγεί ίσως σε πολύ παλαιότερες ακόμα εποχές.

Το γεγονός, όμως, ότι από τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες η αρχαία ελληνική ήταν η πρώτη που εκφράστηκε γραπτώς και η μόνη που μας παρέχει τόσο πλούσιο υλικό για μελέτη από εκείνην την εποχή, την καθιστά κεντρικό σημείο αναφοράς για τη γλωσσολογία.

Wednesday, October 04, 2006 12:19:00 pm  
Blogger Stavros Katsaris said...

Εντυπωσιακό φαίνεται.
Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια,πάντως θυμήθηκα την καθηγήτρια Αγγλικών που μας είχε παρουσιάσει μια επιστολή γραμμένη στα Αγγλικά με λέξεις που είχαν Ελληνικές ρίζες!

Wednesday, October 04, 2006 3:06:00 pm  
Blogger Attalanti said...

Μπράβο! Να'ξερες τι μου θύμισες.... Πάρα πολύ καλό. Μας δίνει μια κάποια ελπίδα, βλέπεις... Να'σαι καλά!

Wednesday, October 04, 2006 8:23:00 pm  
Blogger valentin said...

από τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες η αρχαία ελληνική ήταν η πρώτη που εκφράστηκε γραπτώς

Η πρώτη είναι τα χεττιτικά, μια που το έφερε η κουβέντα.

Friday, October 06, 2006 10:28:00 am  
Blogger Jason said...

Μάλιστα.
Δεκτές οι διορθώσεις από κάποιον που βλέπω πως κατέχει το θέμα πολύ καλύτερα από μένα.

Friday, October 06, 2006 10:55:00 am  
Blogger ioannisk said...

Δεν είμαι γλωσσολόγος οπότε δεν μπορώ να εκφέρω έγκυρη γνώμη για την σοβαρότητα της καθηγήτριας ως επιστήμονα.

Από την άλλη όμως στέκει δεν στέκει η απάντηση μου είναι απλή: δεν με νοιάζει, δεν χρειάζομαι τέτοια γεγονότα για να αυξήσω το ego μου είτε είναι προσωπικό είτε είναι “εθνικό”.

Σίγουρα όμως προτάσεις όπως:
«Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή»
«Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης,»
Μου βρωμάνε ώμο εθνικισμό και εκεί έχω πρόβλημα ).

@Stavros Katsaris
Κατά πάσα πιθανότητα ήταν μία ομιλία του Ζολώτα όταν ήταν πρόεδρος της ΤτΕ.

Friday, October 06, 2006 12:08:00 pm  
Blogger Jason said...

Έχεις δίκιο και μάλιστα αν επισκεφτείς το site-πηγή που έχω δώσει κάτω-κάτω θα δεις αρκετά τέτοια στοιχεία μαζεμένα...

Friday, October 06, 2006 12:15:00 pm  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home